Het kloppend hart van Waterland
Live

Burgemeester en ombudsman in Monnickendam in gesprek over conflict

Gepubliceerd: Woensdag 25 mei 2022 10:13

Burgemeester en ombudsman in Monnickendam in gesprek over conflict

Foto: Grote Kerk Monnickendam

Op donderdagmiddag 2 juni vindt er in de Grote Kerk een publiek toegankelijke bijeenkomst plaats over de rol van conflict in de maatschappij, met vertegenwoordigers vanuit de politiek, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het schuurt en botst het wel eens. Tussen burgers, maatschappelijke organisaties, plaatselijke ondernemers en de lokale politiek: ieder heeft zijn eigen belangen, behoeftes en overtuigingen over wat goed is.

Vanuit Mediation Amsterdam, een zakelijk mediation kantoor met vestigingen in Amsterdam en (Groot-) Waterland stelden we ons de vraag: hoe faciliteer je minder gedoe, botsingen of ronduit ruzie in de context van ‘de stad’? De stad als geografisch samenwerkingsverband van burgers en maatschappelijke organisaties, maar ook als politieke omgeving, en de stad met bedrijven, die zorgen voor economisch klimaat en banen. 


Marian van der Weele, burgemeester Gemeente Waterland zal de bijeenkomst openen. Ze zegt daarover: “de prachtige Grote Kerk van Monnickendam is een mooie plek van samenkomst om met elkaar te spreken over hoe we werkbare methoden kunnen vinden in het oplossen van, ogenschijnlijk, tegengestelde belangenconflicten. Lokale overheden en inwoners dienen hetzelfde doel, een mooie leefomgeving. Toch wordt dat niet altijd zo gevoeld. Een mooie gelegenheid om met elkaar andere invalshoeken te bedenken voor een betere samenwerking en gesprek tussen belangengroepen en overheden”. 

Mark Spaargaren, mediator voegt toe: “Bij Mediation Amsterdam geloven we dat mediation hét hulpmiddel is bij het oplossen van conflicten, ook als dit (groot)stedelijke problematiek betreft. Waar mensen echt met elkaar in gesprek raken, ontstaat vaak begrip en toenadering. Of de kwestie nu raakt aan de relatie burger en overheid, ondernemer versus buurt of rondom maatschappelijk lastige kwesties: als mediators zien we keer op keer hoe bevrijdend een oprecht gevoerd, stevig gesprek kan werken!” 

Op het programma staan ook Munish Ramlal, Ombudsman metropool Amsterdam en Bente London, directeur Beter Buren, de buurtbemiddelingsorganisatie in onder andere Amsterdam, Landsmeer, Edam-Volendam en Waterland. Na hun inleidingen zullen we met het publiek verder praten rond thematafels over 

Tafel 1: de conflictvaardige stad | iedereen binnen boord houden. In gesprek over huisvesting van kwetsbare stadsbewoners versus belangen en zorgen van andere (buurt)bewoners met Mark Spaargaren. 

Tafel 2: de conflictvaardige stad | politiek, bedrijfsleven en botsende (burger)belangen. Macht en balans zoeken met o.a. Patricia Wouda, belangenbehartiger VEBAN en vertegenwoordigers van het lokale bestuur. 

Tafel 3: de conflictvaardige stad | stadsmakers en vredestichters. In gesprek over verschillende initiatieven om verbroedering en verbondenheid in het complexe stadsleven te bevorderen met Bente London. 

Tafel 4: de conflictvaardige stad | wie draagt de stad? Hoe ver gaat maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe verdelen we de lokale impact van mondiale uitdagingen met Ombudsman Munish Ramlal. 

Praktische informatie 
Het event vindt plaats in de monumentale Grote Kerk in het historische Monnickendam op donderdagmiddag 2 juni as. van 13:00 – 16:00 met aansluitend een borrel tot 17:30. 

Iedereen met interesse in dit thema, professioneel of persoonlijk is van harte welkom om zich aan te melden. Meld je hier gratis aan voor 2 juni 2022, 13:00 uur: https://mediationamsterdam.nl/nieuws/de-conflictvaardige-stad-bijeenkomst-2-juni/ 

Bron: Gemeente Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services