Het kloppend hart van Waterland
Live

Bijna 25 miljoen voor verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

Gepubliceerd: Donderdag 16 december 2021 18:19

Bijna 25 miljoen voor verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

Foto: Nico Jaarsma

Op woensdag 15 december 2021 stemde het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in met de maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. In de laatste zesjarige periode van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die start op 1 januari 2022, ligt de focus op kwaliteitsverbetering in kansrijke gebieden en het vergroten van de biodiversiteit.

Hoogheemraad Siem Jan Schenk, portefeuillehouder Integraal Waterbeheer (landelijk gebied): "We hebben de afgelopen tientallen jaren samen met de landbouw, gemeenten, provincie en andere organisaties al veel aan gedaan. Maar er is ook nog veel te doen. Problemen met waterkwaliteit zijn complex en over langere tijd ontstaan. Dat los je niet in een paar jaar op. We hebben nu een goed beeld van de situatie en van waar nog verbetering mogelijk is. Dat heeft geleid tot meer realistische doelen voor deze laatste KRW-periode."

Pilot Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder
Eén van de kansrijke gebieden is de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder. In deze pilot gaat het hoogheemraadschap met Provincie Noord-Holland, de landbouw, terreinbeheerders, gemeenten en inwoners aan de slag om het oppervlaktewater gezond te maken. Er is voor dit gebied gekozen omdat de kansen goed lijken om met name fosfaat in het water te verminderen en de inrichting en beheer van het water natuurvriendelijker te maken. Het gebied bestaat uit een tuinbouwgebied, een stedelijk gebied en een weidegebied, die elk hun eigen kansen hebben en aanpak krijgen.

Andere maatregelen die het hoogheemraadschap de komende jaren voortzet, zijn onder andere het aanleggen van vismigratievoorzieningen en natuurvriendelijke oevers, het Landbouwportaal Noord-Holland en flexibel waterpeilbeheer. Meer informatie: www.hhnk.nl/krw

Bron: HHNK / Foto: Nico Jaarsma

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services