Het kloppend hart van Waterland
Live

Alliantie Markermeerdijken start versterking Uitdammerdijk

Gepubliceerd: Vrijdag 06 september 2019 12:36

Alliantie Markermeerdijken start versterking Uitdammerdijk

Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

In oktober start de Alliantie Markermeerdijken met de voorbereidingen op de versterking van module 15, de Uitdammerdijk: een zes kilometer lang traject tussen Uitdam en Durgerdam. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 3 september werden bewoners en andere belanghebbenden bij watersportvereniging De Doordrijvers geïnformeerd over geplande werkzaamheden.

De Uitdammerdijk wordt gecombineerd versterkt. De dijk krijgt aan de binnen- en buitenzijde grond, en de dijk wordt hoger. Met de gecombineerde versterking behouden we zoveel mogelijk de huidige dijk en het karakteristieke kronkelende tracé. Ook gebruiken we zo min mogelijk ruimte van de recreatieterreinen en oude braken blijven bewaard.

Het werk aan de dijk zelf start in 2020. De werkzaamheden in oktober starten met de aanleg van een buitendijkse werkstrook: een zandbaan dat tegen de bestaande dijk wordt aangebracht. Deze zandbaan wordt gebruikt als tijdelijke weg waarover transport van materiaal plaatsvindt. Meer dan 90% van het materiaal voeren we aan via het water: hiervoor zijn vaargeulen gebaggerd en loswallen aangelegd.

Fase 1: 300.000m3 zand
Het zand voor de werkstrook wordt met een sproeiponton onder de waterlijn opgespoten. Zodra het zand boven de waterlijn uitkomt, werken we verder met dumpers. Het zand word aangevoerd per schip. Op het Markermeer ligt een ponton waar de schepen worden gelost en waar het zand wordt overgeladen in een grondpers. Deze grondpers verpompt het zand met water door een leiding naar een werkschip dat bij de dijk ligt. Het werkschip zorgt dat het zand via de leiding op de juiste plaats wordt aangebracht. Voor de hele transportbaan is 1,2 miljoen kubieke meter zand nodig. In de eerste fase brengen we zand aan tot -1.70 NAP. Hiervoor is 300.000 kubieke meter zand nodig: dat zijn ongeveer 3,6 miljoen kruiwagens.

Buitendijks werken, weinig overlast
Totdat het werk aan de dijk zelf start, gebeurt al het werk buitendijks. Bewoners en passanten kunnen het werk vanaf de dijk zien en mogelijk horen, maar de overlast blijft tot een minimum beperkt. Het werkgebied op het water wordt gemarkeerd voor pleziervaart. De strandjes worden afgezet om te voorkomen dat mensen gaan zwemmen wanneer er wordt gewerkt. De steigers blijven tijdens de werkzaamheden aan de buitendijkse werkstrook staan. Als er dicht bij de steiger gewerkt wordt, sluiten we hem voor de veiligheid wel tijdelijk af.

Tijdens de informatiebijeenkomst is veel materiaal laten zien over de uitvoering. Veel van de informatie en de filmpjes zijn terug te vinden op www.markermeerdijken.nl.

Omkeerbare werkzaamheden
In oktober start ook het opspuiten van de oeverdijk in module 2, Strand Hoorn en module 3, Grote Waal en De Hulk. Dit gaat om omkeerbare werkzaamheden: tot het afronden van de bodemprocedure en de uitspraak van de Raad van State, voert de Alliantie alleen omkeerbare werkzaamheden uit. Zodra er groen licht is voor het werk aan de dijk zelf, is er een informatiebijeenkomst voorafgaand aan de start van het werk. Meer informatie over waar komende tijd gewerkt wordt, staat op de website.

Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim een miljoen inwoners tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op www.markermeerdijken.nl

 

Bron: Alliantie Markermeerdijken

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services