Het kloppend hart van Waterland
Live

Aantal besmettingen in Waterland daalt

Gepubliceerd: Zaterdag 25 december 2021 10:48

Aantal besmettingen in Waterland daalt

Foto: GGD Zaanstreek-Waterland

Zowel landelijk als in onze regio is het aantal vastgestelde besmettingen in de afgelopen week gedaald. In de gehele regio Zaanstreek-Waterland waren er de afgelopen week 1.914 besmettingen. In vrijwel alle gemeenten daalde het aantal, met uitzondering van Oostzaan waar het licht steeg en Zaanstad waar het aantal stabiel bleef. De afgelopen week zijn er 4 personen in de regio Zaanstreek-Waterland aan corona overleden. Cijfers per gemeente en grafieken vindt u op het regionaal dashboard coronavirus.

Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit gedragsonderzoek van het RIVM naar de naleving van gedragsregels, peildatum 10 december 2021, blijkt dat slechts 45% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom nemen we aan dat het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger is. Ook het nieuwe zelftest beleid heeft invloed; mensen met een positieve zelftest gaan niet allemaal naar de GGD voor een bevestiging van de besmetting.

Leeftijd
In de meeste leeftijdsgroepen zien we een daling in het aantal besmettingen, vooral bij 75 jaar en ouder. In de leeftijdsgroepen 20-29, 30-39 en 60-74 zien we een (lichte) stijging.

Nieuwe priklocaties, meer prikken
Per donderdag 23 december is het aantal prikstraten op priklocatie PG 1 aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam verhoogd van 3 naar 5. Ook opende in onze regio deze week twee vaccinatielocaties, waarvan één in Purmerend en één in Beemster.

Op dit moment voldoet GGD Zaanstreek-Waterland ruim aan de vraag van het aantal prikken die landelijk berekend is op basis van het aantal inwoners.

Versnellen 75-plussers
Deze week ontvangen 75-plussers, die na 9 januari een afspraak hebben en hun 06-nummer hebben gegeven, een sms met instructies waarmee ze hun afspraak kunnen verplaatsen naar een eerder moment. We verzoeken mensen om niet zelf contact op te nemen, maar de sms af te wachten.

Boosterprikken aan bewoners zorginstellingen zonder medische dienst
Op 13 december is de GGD gestart met het toedienen van de boosterprik aan bewoners van zorginstellingen zonder een medische dienst. Bewoner van instellingen met een medische dienst worden door de instelling zelf gevaccineerd. De GGD startte deze week met het prikken van niet mobiele 18+ inwoners. De aanmeldingen hiervoor lopen via de huisarts.

Ook kinderen met een hoog medisch risico tussen de 5 en 11 jaar komen vanaf deze week in aanmerking voor een coronaprik. Zij hebben via hun specialist of huisarts een uitnodiging ontvangen.

Veel gestelde vragen over boostercampagne
We merken dat er bij veel mensen vragen bestaan over: wie mogen op dit moment een boosterprik halen, hoe kan ik een afspraak maken en op welke locaties in de regio kan ik terecht. We delen daarom graag een overzicht van de antwoorden op deze vragen.

Wie mogen er op dit moment een boosterprik halen?
Op basis van geboortejaar
Het RIVM roept dagelijks mensen op uit één of meerdere jaartallen, van oud naar jong, om online een afspraak te maken. Deze oproep maakt het RIVM bekend via hun website, via de landelijke media en via de GGD’en. Online een afspraak maken kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Iedereen ontvangt ook een uitnodigingsbrief, die volgt later dan de online oproep. Er kan enige tijd tussen de oproep en de brief zitten.

Ook enkele andere specifieke groepen, zoals zorgmedewerkers, kunnen al een afspraak maken voor de boosterpik. Deze staan op de website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik een afspraak maken?
Iedereen die aan de beurt is kan een afspraak maken via het online portaal www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zodra inwoners een uitnodigingsbrief hebben, kunnen zij ook bellen naar het telefoonnummer dat in de brief staat. Dat is het nummer van het landelijke belcentrum.

Op dit moment is het nog steeds erg druk bij het landelijke belcentrum. Daarom roepen we op om online een afspraak te maken. Ook moet dit er voor zorgen dat mensen niet onnodig lang wachten op een brief. Mensen kunnen uitleg krijgen over het maken van een afspraak op www.uitlegprikafspraak.nl.

Het kan zijn dat mensen bij het maken van een online afspraak alleen opties voor buiten de regio aangeboden krijgen. Dat heeft te maken met het afsprakensysteem. Aan iedereen die online via het afsprakensysteem een afspraak probeert te maken, toont het systeem drie opties. Door de grote hoeveelheid mensen die tegelijkertijd in het systeem zitten, kan het voorkomen dat alle regionale mogelijkheden op dat moment bezet gehouden worden voor andere mensen. Iedereen krijgt immers 3 opties waarvan na keuze er 2 weer vervallen. Als er alleen mogelijkheden getoond worden voor ver weg, adviseert de GGD om de browser te verversen of het op een later tijdstop nog eens te proberen.

Waar kan ik in de regio voor een boosterprik terecht?
Inwoners kunnen alleen met een afspraak terecht voor een boosterprik.
De GGD heeft drie priklocaties voor de boostercampagne in onze regio:
- Priklocatie gemeentehuis van Beemster (Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster)
- Priklocatie Evenemententerrein Purmerend (Purmerenderweg P1)
- Priklocatie PG1 in Zaandam (Pieter Ghijsenlaan 1)

Bron: GGD Zaanstreek-Waterland

Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services