Het kloppend hart van Waterland
Live

"Tijdelijke ontwikkeling Galgeriet doodsteek voor ondernemers en woningbouw"

Gepubliceerd: Zondag 25 juni 2017 21:59

Foto: Omroep PIM

De ondernemers van Monnickendam hebben zich verenigd onder de naam ‘Belangengroep Galgeriet - Taskforce 2.0’. De groep bestaat uit een groot aantal ondernemers van de binnenstad, Galgeriet, Graaf Willemlaan en ’T Spil in Monnickendam. PIM sprak met Marijke Dekker, de woordvoerder van de Belangengroep.

De Belangengroep Galgeriet - Taskforce 2.0 stuurde ons het volgende persbericht:

De tijdelijke ontwikkeling van een supermarkt met 200 parkeerplaatsen en een bierbrouwerij op het Galgeriet in Monnickendam is de doodsteek voor ondernemers en woningbouw. Alleen Hoorne Vastgoed BV, de ontwikkelaar, lijkt van dit plan te profiteren. Deze tijdelijke ontwikkeling heeft de schijn van een een-tweetje tussen Hoorne Vastgoed en Wethouder van der Hoeven van Gemeente Waterland, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht.

Alle plannen van Hoorne Vastgoed en de Gemeente Waterland zijn in strijd met het bestemmingsplan. Een stedenbouwkundig plan ontbreekt’.

10 jaar geen woningbouw
Woningbouw zal door deze tijdelijke ontwikkeling de komende 10 jaar niet mogelijk zijn. De tijdelijke supermarkt en bierbrouwerij komen precies op de locatie waar het beste gestart kan worden met woningbouw. Dit terwijl Monnickendam chronisch tekort heeft aan betaalbare woningen voor o.a. starters. Voor jongvolwassenen is het (bijna) niet mogelijk een huis te bemachtigen.

Doodsteek voor ondernemers
Bewoners en ondernemers van Monnickendam zijn de dupe van de tijdelijke ontwikkeling.
De komst van een supermarkt op bedrijventerrein Galgeriet betekent sterke omzetdalingen
of zelfs faillissement voor bestaande ondernemers. De binnenstad zal haar functie als
koopcentrum verliezen. Deen op de Graaf Willemlaan en Deen op Marken zullen hun deuren
sluiten als de plannen doorgaan. Veel bewoners van Marken en ouderen uit Swaensborch
zijn afhankelijk van deze supermarkten. Daarbij komt dat gevestigde bedrijven op het
Galgeriet geen alternatief wordt geboden.

Proces in gebreke
De belangen van ondernemers worden niet gekend in dit proces; er is geen dialoog met de stad. Bovendien is geen sprake van een plan voor de ruimtelijke ordening. Belangrijke procestappen uit het door de Provincie opgestelde rapport Taskforce Ruimtewinst van mei 2016 zijn niet gevolgd.

Ondernemers op de barricade
De ondernemers van Monnickendam hebben zich verenigd onder de naam ‘Belangengroep Galgeriet - Taskforce 2.0’. De groep bestaat uit een groot aantal ondernemers van de binnenstad, Galgeriet, Graaf Willemlaan en ’T Spil in Monnickendam. De ondernemers gaan ‘hun geluid’ laten horen; ‘voor de toekomst van Monnickendam moet de gemeente werken aan een breed gedragen goed stedenbouwkundig plan voor de langetermijn waarin woningbouw de kern is’.

Conclusie top 5 argumenten
1. Ontbreken juist proces: geen goede stedelijke planning en langetermijnvisie van Gemeente Waterland, zoals geadviseerd in het rapport Taskforce Ruimtewinst.
2. De komende 10 jaar geen woningbouw op Galgeriet door deze tijdelijke ontwikkeling.
3. Doodsteek voor ondernemers.
4. Functie binnenstad als koopcentrum gaat verloren.
5. Huidige bedrijven op Galgeriet hebben geen alternatief!

Extra informatie
Wethouder van der Hoeven ziet het als eerste stap naar de transformatie. Niet iedereen in de politiek is enthousiast. Op 8 juni jl. hebben de fracties van VVD en Waterland Natuurlijk! een motie ingediend om de vergunningsaanvraag af te wijzen en vol te gaan voor woningbouw op Galgeriet. Ook de VVD, Waterland Natuurlijk! en PvdA zetten in op woningbouw omdat uitbreidingslocaties voor wonen schaars zijn in Monnickendam. Bedrijventerrein Galgeriet zou een goede uitbreidingslocatie zijn voor woningbouw vanwege de mooie ligging.

Bron: Belangengroep Galgeriet - Taskforce 2.0Deel deze pagina:

Omroep PIM - redactie@omroep-pim.nl - Realisatie website: HPU Internet Services